Seljord Rekneskapsservice AS

Gå til kontaktskjema
Adresse:
Nyveg 3A, 3840 Seljord
Sentralbord:
321 50 540
Seljord Rekneskapsservice AS

Våre tjenester

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

Ansatte

Hans Olav Omtveit
Daglig leder/Aut.regnskapsfører
917 81 745
Epost
Adle Helen Tveiten Øya
Regnskapsfører
979 97 871
Epost
Anne Lene Skårnes
Aut. regnskapsfører / Statsaut.
979 97 875
Epost
Anny Kveven Sørensen
Autorisert regnskapsfører
979 97 872
Epost
Else Sveinsson
Sentralbord / lønnsansvarlig
979 97 873
Epost
Gunn Marie Kasland
Autorisert regnskapsfører
979 97 879
Epost
Leif Sondre Romtveit
Regnskapsfører
979 97 880
Epost
Marte Tveiten Øya
Regnskapsfører
979 97 874
Epost
Solveig Jamgrav
Regnskapsfører
979 97 881
Epost
Stein Åge Omtveit
Regnskapsfører
979 97 877
Epost
Stig Morten Kleivstaul
Autorisert regnskapsfører
928 14 857
Epost
Terje Midtbøen
Regnskapsfører
954 71 078
Epost
Tove Reinstaul
Regnskapsfører
979 97 878
Epost
Vigdis Omtveit
Regnskapsfører
979 97 870
Epost
Amalie Skarperud
Lønns- og regnskapsmedarbeider
979 97 883
Epost
Kjersti Ågren
Lønns- og regnskapsmedarbeider
979 97 882
Epost
Rebecka Solbakken
Regnskapsfører
979 97 884
Epost
Olav Omtveit
Regnskapsfører
47 83 49 78
Epost