Årsavslutning er en vesentlig del av et selskaps regnskap. Vi kan bidra med hele, eller deler av prosessen dersom kunden ønsker en arbeidsfordeling mellom regnskapsbyrå og revisor. Våre regnskapsførere følger faste rutiner noe som forenkler revisors arbeid.