I dag ønsker mange bedrifter å ha direkte tilgang til regnskap og fakturering. Da kan de selv bestemme hvilke oppgaver de skal gjøre selv og hvilke som skal overlates til regnskapsfører. Her har vi avtale og bistår med igangkjøring på PowerOffice, Tripletex, Duett, Visma-produkter

Vi har i dag forhandleravtale med mange programvareleverandører og vi har egne ressurser som bistår med oppsett og igangkjøring av løsninger innen regnskap, fakturering, lønn, ordre mv. Du kan spare kostnader ved å gjøre enkelt regnskapsoppgaver selv så som innlegging av bilag, betalinger, oppfølging av utestående mv. I tillegg har du lett tilgang til rapportering og mulighet for ordrebehandling, prosjektoppfølging, lagerstyring, innkjøp mv. Vi hjelper deg med:

  • Valg av den mest fornuftige løsningen for din bedrift ut fra de behov og ønsker du har
  • Vi har god kunnskap på PowerOffice, Tripletex, Duett økonomi, ulike Visma løsninger mv.
  • Vi bistår med oppsett av løsningen. Oppsett av grunndata, kobling mot banker, offentlige systemer mv., adgangsoppsett, nødvendige tilpasninger mv
  • Vi hjelper deg i gang med systemet og yter den opplæring du ønsker
  • Vi har de beste kontakter mot leverandørene som kan være nyttig i spesielle situasjoner
  • Du får samarbeide med en regnskapsfører hos oss som jobber på ditt system