Vi hjelper deg med alle selskapsrettslige handlinger. Alt fra etablering og registrering av ditt selskap, endring og omorganisering av selskapsstrukturen og til eventuell avvikling. I løpet av levetiden til et selskaps gjennomgår de fleste selskap flere selskapsrettslige endringer og her bistår vi med råd og gjennomføring.

Det er mange som tilbyr tjenester innen selskapsrettslige endringer, men ofte er det unødvendig å benytte de dyreste tjenestene. Våre regnskapsførere vil kunne hjelpe deg i de fleste tilfeller helt eller delvis, men vi vil gi beskjed når vi mener det er viktig å innhente tyngre eksperthjelp. Mange av disse oppgavene er dog stort sett registrering og innrapportering noe som er helt vanlige oppgaver for våre ansatte. Blant noen av de selskapsrettslige tjenestene vi bistår med nevnes:

 • Dokumenter i forbindelse med oppstart av nytt selskap så som vedtekter, aksjonæravtale, aksjeklasser, generalforsamlingsprotokoll, styresammensetning mv.
 • Budsjetter, likviditetsprognoser, prosjektregnskap, rapporteringsopplegg,..
 • Bedriftsrådgivning; eiere, styre, ledelse og generalforsamling
 • Registering av ny virksomhet i offentlige registre så som bla. Brønnøysund og mva-registeret
 • Innmelding i forsikringsordninger, otp, ansattregistere,…
 • Deltagelse i møter med banker, offentlige institusjoner, eiermøter, styremøter, generalforsamlinger, revisorer,..
 • Endring av selskapsformer; hvorfor, når, fordeler/ulemper, skattemessige forhold, dokumenter og registreringer
 • Fusjoner og fisjoner
 • Arverett, formuesforhold ektefeller/samboere, eiendomsoverdragelser,…
 • Skatterådgivning, skattefunn, erstatninger, …
 • Kjøp og salg av selskaper herunder verdsettelse (EV), utregning av NRG, Gj. arbeidskapital og rentekompensasjon
 • Kapitalendringer, utbytte, disponering av resultat, konsernbidrag,…
 • Driftsmidler; kartotek, hva lønner seg mhp. avskrivninger skattemessig og bedriftsmessig, forskjeller,…
 • Ansatte og HR. Fravær, permisjoner, ansenitet, lønn, ansattoppfølging mv.