Vi er langt over 100 ansatte med ulike erfaringer, utdannelser og spesialområder. Det gjør at vi i dag er ansvarlig for regnskapene til svært mange forskjellige bransjer og bedriftstyper. Mest sannsynlig har vi allerede flere kunder innen din kategori.

På våre kundelister finnes alle selskapstyper, private og halvoffentlige, ulike næringer og bransjer. Mange av disse har ulike spesialiteter, rapporteringsbehov, offentlige krav mv. Ingen av våre medarbeidere dekker alle områdene, men med våre over 100 ansatte så vil vi mest sannsynlig kunne være din samarbeidspartner innen økonomi, fakturering, lønn mv. Finner du ikke din næring bland følgende så er det nok fordi vi har glemt å listen den opp eller forutsatt at den er dekket under en annen benevnelse:

 • AS, ENK, ANS, DA, SA, NUF
 • Halvoffentlige og private
 • Norske og utenlandske
 • Primærnæringene (jord, skog, fiske)
 • Entreprenører, håndverkere,…
 • Tjenesteytende næringer,…
 • Stiftelser, foreninger, lag, …
 • Service, turisme,…
 • Eksport, import, netthandel, butikker, kjeder,…
 • Utleie, abonnement,…
 • Helse, advokater,…
 • Data, butikker, kassaløsninger, …
 • Transport, taxi,….
 • Investeringer, aksjehandel, kapitaltjenester, ….