Økonomibistand

Alle våre ansatte med unntak av 2 er lokalisert i et av våre operative selskaper som du finner oversikt over nedenfor (klikk på logoen for å se detaljer om selskapet). I konsern-selskapene ØB Holding Fladhus og ØkonomiBistand finner du Nils Ole Fladhus i full stilling og Lars Tore Fladhus i 40% stilling. Lars Tore driver også selskapet Proakta. Oppgavene til konsern-selskapene er å bistå alle de andre selskapene med felles administrative tjenester, leverandøravtaler og tilknytte nye selskaper til konsernet. Vi har en målsetning om å bli flere ansatte i ØkonomiBistand og da spesielt i de fylkene vi i dag har godt fotfeste. Noe av veksten vil være organisk, men størsteparten vil skje gjennom helt eller delvis oppkjøp av veldrevne byråer.

Registrere sak:
Bistandssenter
Sentralbord:
321 50 540
Henvendelser:
post@obregnskap.no

Nils Ole Fladhus
Konserndirektør
915 50 540
nof@okonomibistand.no