Stadig ­flere velger å sette bort lønnsarbeidet da reglene er mange og kompliserte. Vi bistår med å oppfylle de kravene som myndighetene setter til rapportering. I tillegg til dette kan vi benyttes som en personalavdeling med det ansvar og oppgaver som dette innebærer for din bedrift.

  • Lønnskjøring med lønnsslipper, utbetalingslister, utbetaling bank
  • Reiseregninger, manuelle eller elektronisk
  • Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
  • Vedlikehold A-ordningen
  • ID-kort bygg – og anlegg
  • Bistand vedr. renholdsbransjen
  • Bistand vedrørende timelister / timeregistrering restauranter, bilverksteder, frisører mm