Et moderne regnskapskontor

ØkonomiBistand er et konsern med langt over 100 ansatte fordelt på mange selvstendige regnskapskontorer lokalisert på 18 steder i Buskerud, Telemark, Møre & Romsdal og Trønderlag. Vi er og ønsker å være det lokale regnskapskontoret i den by og bygd vi er, men samtidig være en del at den store enheten for å kunne yte alt fra de dagligdagse regnskapstjenester til de mer krevende spesialoppdrag. På den måten vil vi kunne være den komplette samarbeidspartneren for de fleste bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger enten de er private eller halvoffentlige der fellesnevneren er behovet for tjenester innen organisering, økonomi, fakturering, personal mm.

Våre verdier er tuftet på «sunt bondevett» noe som er et klart ønske og mål fra vår konsern-mor som er etablert i Krødsherad kommune midt i Buskerud. Alle våre selskaper har lokal styring og er tilpasset de miljøer og steder der de er lokalisert.

Under Tjenester finner du en nærmere beskrivelse av hva vi bistår våre mer enn 3.500 kunder med.

hovedsiden og under «Ansatte og kontorer» finner du nærmere beskrivelse av selskapene og kontorene i vår organisasjon.