Fakturering gjøres som regel av kunden selv, ofte i et eget faktureringsprogram som bør være koblet mot regnskapssystemet.
Alternativt kan regnskapsfører fakturere for kunden etter spesifisert faktura grunnlag.

  • Fakturering ut i fra levert ordre, medlemsfakturering og kontingenter
  • Betalingsoppdrag
  • Sending av inngående faktura på flyt til flere ledd for godkjenning
  • Factoring
  • Purrerutiner
  • Avtale med eget inkassofirma uten kostnader for deg
  • Fakturering i EHF-format eller andre formater