Gå til kontaktskjema
Adresse:
Kremleveien 3, 3518 Hønefoss
Telefon:
976 48 099
Proakta

Våre tjenester

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

Ansatte

Lars Tore Fladhus
Autorisert regnskapsfører / statsautorisert revisor
976 48 099
Epost