Hallingdal Økonomiservice, avd Gol

Gå til kontaktskjema
Adresse:
Elvevegen 4, Glitre, 3550 GOL
Sentralbord:
32 02 93 20
Hallingdal Økonomiservice, avd Gol

Våre tjenester

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

Våre medarbeidarar

Steingrim Roen
rådgjevar
Epost
Kjell Aalrust
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Torleif Dalseide
dagleg leiar
Epost
Unn Randi Liahagen
rekneskapsmedarbeidar/rådgjevar
Epost
Anne Guri Hodnungseth
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Synnøve Lio
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Inger Kvanneberg
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Jana Kandarajah
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Elena Huseby
Statsautorisert rekneskapsførar
Epost
Ingvild Haugen
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Maj Britt Weidemann
autorisert rekneskapsførar
Epost
Torunn Tveide
autorisert rekneskapsførar
Epost
Agnieszka Zawadzka
Statsautorisert rekneskapsførar
Epost
Ole Sjøthun
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Halstein Hoftun
Statsautorisert rekneskapsførar
Epost
Hilde Marie Berget
Fagansvarleg/Statsaut. rekneskapsførar
Epost
Espen Jakobsen
autorisert rekneskapsførar / siviløkonom
Epost
Olav Anders Engene
rekneskapsmedarbeidar
Epost
Heidi Moen
Statsautorisert rekneskapsførar
Epost