Hallingdal Økonomiservice, avd Ål

Gå til kontaktskjema
Adresse:
Torpomoen, 3570 Ål
Sentralbord:
32 02 93 20
Hallingdal Økonomiservice, avd Ål

Våre tjenester

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. ØkonomiBistand Regnskap AS jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

Våre medarbeidarar

Line Espedokken Sorteberg
Autorisert rekneskapsførar
Epost
Mette Feten
Autorisert rekneskapsførar
Epost
Jan Håvard Haugland
Rekneskapsmedarbeidar
Epost
Gerd-Magny Gunhildgard
Statsautorisert rekneskapsførar
32 02 93 34
Epost