Gå til kontaktskjema
Adresse:
Eggedalsveien 1470, 3359 Eggedal
Sentralbord:
48 12 18 15
Aasand Regnskap

Våre tjenester

I fokus setter vi kvalitet, stabilitet, teknologi og service. Vi jobber med effektiv bruk av programvare, samt at vi kan tilby løsninger som optimaliserer samarbeidet med våre kunder.

Våre ansatte

Anne Aasand Seljord
Avd leder /Statsaut. regnskapsfører
991 08 617
Epost
Ida-Kristin Haga
Statsautorisert regnskapsfører
986 36 649
Epost
Liv Kaugerud
Statsautorisert regnskapsfører
481 31 279
Epost
Siv Mari Vad
Statsautorisert regnskapsfører
481 19 010
Epost
Marit Eidal Ulberg
Statsautorisert regnskapsfører
481 33 281
Epost
Åse Solum Kaugerud
Statsautorisert regnskapsfører
481 25 197
Epost
Lina Pettersen Oulie
Statsautorisert regnskapsfører
990 26 462
Epost
Åse Lina Hunstad
Regnskapsfører
911 32 373
Epost
Marianne Heggebakk
Statsautorisert Regnskapsfører
41 14 78 45
Epost
Ingeborg Bjørndalen Strøm
Regnskapsmedarbeider
481 21 815
Epost
Jostein Seljord
Statsautorisert regnskapsfører
905 30 736
Epost