Det har i lang tid vært slik at eiere av aksjeselskaper skal betale skatt ved bruk av selskapets aktiva. Som eksempel kan nevnes at dersom du eier et selskap som eiere en hytte på fjellet så skal du betale skatt for bruk av hytta. Bruker du hytta en uke i vinterferien skal du altså skattlegges for leieverdien for den uken.

I så måte er ikke Monsterskatten noen nytt. Det som derimot er kjernepunktet i Monsterskatten er at de samme eierne skal skattlegges for teoretisk bruk av aktivaene til selskapet. Mao. skal man betale skatt selv om man ikke bruker aktivaene så lenge man teoretisk har mulighet for å kunne bruke de. Videre skal grunnlaget for beskatningen ikke være antatt, reell leieverdi, men et matematisk utregnet grunnlag som vi ikke skal gå nærmere inn på her annet enn å nevne eksempler der man kunne ende opp med grunnlag som var mer enn verdien på aktiva.

Mange fryktet at Regjeringen ville innføre denne Monsterskatten i statsbudsjettet for 2023, men det skjedde ikke. En mulig årsak kan være at det ikke var utredet godt nok. Vår oppfatning er dog ikke spørsmålet om denne Monsterskatten kommer, men når den kommer og i hvilken form. Vi har mange kunder som absolutt kan bli rammet av en slik Monsterskatt og vår anbefaling er at man vurderer om man allerede nå skal tilpasse seg situasjonen før det kan være for sent. Blant tiltak man bør vurdere er:

  • Er det hytte, leilighet, bolig el. så se på muligheten for å leie bort på åremål. Da har du ingen teoretisk mulighet for å kunne bruke den selv.
  • Vurdere muligheten for at ingen eier 50% eller mer i selskapet
  • Vurdere muligheten for å kjøpe ut aktiva (hytta, snøscooteren,…) og eie det privat
  • Vurdere om selskapet skal selge aktiva

Nå må vi presisere at disse forslagene er basert på innholdet i Monsterskatten slik den ble foreslått. En ny utgave av skatten kan inneholde helt andre kriterier.