Fom. 2023 vil Aasand Regnskap bli en avdeling i ØkonomiBistand regnskap. Vi blir dermed det regnskapskontoret i Midt-Buskerud som har betydelige avdelinger i alle de 3 kommunene Krødsherad, Modum og Sigdal/Eggedal. Det vil gi oss stor handlefrihet til å utveksle ressurser der de trengs mest, styrke vårt tjenestetilbud og være samarbeidspartner for bedriftene i regionen. Til sammen vil vi være over 20 personer som dekker alle næringene i området.